Kruszywa Poznań, kruszarnia Wielkopolska, kruszenie gruzu

Kruszywa Poznań

Piasek zasypowy , zasypka , obsypka fundamentowa , mółek

Pospółka, mrozówka

Żwiry sortowane otoczaki , płukane

Grysy kruszone, łamane, sortowane – Granity, Dolomity, Bazalty, Melafiry

Mieszanki Granitowe

Tłucznie kruszone , sortowane , ceglano-betonowe Asortyment Kruszarnia

Tłucznie kruszone , sortowane , czysto betonowe z kruszonych prefabykatów Asortyment Kruszarnia

Tłucznie kruszone , sortowane , kruszony asfalt , bitum – Asortyment Kruszarnia

Pofrez drogowy 0-22 mm , frezowany asfalt

Ziemia siana 0-8 mm – materiał stosowany jako podłoże ogrodnicze

Glina piaszczysta

Formularz kontaktowy