Kruszywa Poznań, kruszarnia Wielkopolska, kruszenie gruzu

Odpady budowlane Poznań

Co zrobić z odpadami pobudowlanymi ?

Odpady budowlane powinny być poddane odpowiedniej segregacji i przekazane do odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych. Mogą być one później wykorzystane do recyklingu lub składowania. W niektórych przypadkach możliwe jest także wykorzystanie ich jako materiałów wtórnych w procesie budowlanym. Zalecane jest skonsultowanie się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich procedur i przepisów dotyczących utylizacji odpadów budowlanych.

Odpady budowlane - Simnat.pl/odpady-budowlane-bdo/

Wywóz gruzu Poznań

Gruz to najpopularniejszy odpad po pracach budowlanych. Zamów nasz transport i pozbądź się problemu z gruzem.

Kruszywa z recyklingu

Z przyjętych odpadów budowlanych selekcjonujemy te najlepsze i przygotowujemy do ponownego urzycia.

Przygotowanie odpadów budowlanych do ponownego użytku

Kruszenie gruzu jest procesem mechanicznego rozdrobnienia odpadów budowlanych lub naturalnych na mniejsze fragmenty. Ma na celu:

  1. Ułatwienie transportu i usuwania gruzu
  2. Zmniejszenie objętości gruzu, co pozwala na oszczędność miejsca w składowiskach odpadów
  3. Umożliwienie recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów z gruzu
  4. Poprawa jakości gruntu podczas jego oczyszczania i stabilizacji
  5. Wprowadzenie do produkcji betonu i asfaltu wymaganej frakcji frakcji granulometrycznej.